Нашата история

Вдъхновението за компанията идва от моя прапрадядо Петър Каназирев.
Неговите постижения, реализирани преди повече от 100 години, са пример за мен и до днес. Той е създал 5 деца, знаел е 5 езика, построил е 3 фабрики и 2 къщи.
Със собствени средства финансира построяването на първата гимназия в гр. Разлог, събира учителския състав и я дарява на държавата. Оставя и голям паричен фонд за подпомагане на отличните ученици.
Финансира и участва в освободителни въстания.
Преди да си отиде, този забележителен човек оставя писмо на наследниците си. В него той описва онези качества, които са необходими на човек, за да живее достойно. Сред тях са честността, трудолюбието и постоянството.
Наред с това, оставя и своите рецепти за красота – едно наследство, което днес аз споделям с Вас.
– Сантра